De Collectie roerend erfgoed van KVVV-Eeklo

Verzamelgebied.

Onze erfgoedcollectie (die meer dan 6300 voorwerpen telt) vertelt over het verleden van Eeklo en maakt het verhaal van de stad heel tastbaar. De voorwerpen documenteren de geschiedenis van een plattelandsstad en tonen hoe onze voorouders leefden, woonden, werkten en speelden op het einde van de 19de/ begin 20ste eeuw.

Verzamelthema  en de deelthema's.

'Eeklo, het kloppend hart van het Meetjesland'.

Eeklo winkelstad

Horlogemakerij Minne, Tabakszaak Jan Cornand, Drukkerij Valentijn Pauwels, Speelgoedzaak Strobbe, Koffiebranderij 'De Witte Zwaan', Slagerij Schurre, Schoemakerij Urbaan Van de Woestijne.

Eeklo industriestad

Brouwerij Krüger, Eeklose meubelnijverheid, Het Eekloos textielverleden, De Eeklose melkindustrie, Speculoos uit Eeklo.

Het Eekloos verenigingsleven

Harmonieën en fanfares: Koninklijke Harmonie Sint-Georges en Sint-Cecilia, Koninklijke Harmonie Amicitia, Herbakkersfanfare, de Melomannen, het Blikkenmuziek, de Kerstbloem.

Koorzangmaatschappijen: De Welgezinden, het Lijsternestje, Oakland, het Knapenkoor St.-Jan Berchmans, L'Echo Patriotique.

Toneel: Lust naar Kunst, Excelsior.

Plastische kunsten: de Eeklose Kunstgilde, beelden van Albert Dhavé, beelden van de blinde beeldhouwer Ferdinand De Brabander, schilderijcollectie Norbert Feliers.     

Folklore

De legende van 'den Eeclooschen Herbacker'.

Het rijke Roomse leven

De Sint-Vincentiuskerk, De Minderbroederskerk.

Gezondheidszorg

Gesticht Sint-Vincentius à Paulo, Kliniek van de Zwarte Zusters van Philippus Neri.

Onderwijs

Het stadsonderwijs, De Broeders van Liefde te Eeklo, De Zusters Van Liefde te Eeklo, Het Eekloos 'Boerencollege', Parochiale kleuterschool Teirlinckstraat (den Unief van Eeklo).

Volksvermaak

Krulbollen: Ruziemakers buiten, De Nieuwen
Duivensport: De Ark van Noë, De Ijzer, De Eiktak 
Caféspelen: Vogelpiek, kaartspel, pietjesbak                                                                                                                                                               

Bijzondere Eeklonaren

Karel Lodewijk Ledeganck, Polydoor Lippens, Pieter Ercevisse, Charles-Joseph Gallet, Karel Smitz, Pieter Van deputte, Alfred Bogaerd, Emile Verbiest ...

Het landelijk leven op Eeklo buiten

Landbewerking, Aardappelteelt, Bietenteelt, Graanteelt, Vlasteelt, Melkverwerking.

Ambachten

De klompenmaker, De timmerman, De wagenmaker, De kuiper, De houtsnijder, De pompboorder.

De inrichting van het woonhuis op Eeklo buiten

De beste kamer, de bedstee, de keuken.

 

Een deel van de KVVV-collectie wordt permanent tentoongesteld op meerdere locaties op de Huysmanhoeve. Het grootste deel van de collectie bevindt zich in het Jeneverhuis in gesloten depot. Hier bewaren wij onze collectie, versterken ze kwalitatief en bouwen we ze doelgericht verder uit. In de toekomst plannen wij thematische wisseltentoonstellingen die bezoekers de kans moeten bieden om kennis te maken met de verhalen over Eekloos erfgoed.

Maak jouw eigen website met JouwWeb