Medaille van de Ridders in de Orde van den Eeclooschen Herbacker                                                  Het monumentale standbeeld van de Herbakker -Leo De Buysere

 

Hoe wordt men Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker? 

  1. De kandidaat is in leven (postuum wordt geen ridderschap toegekend), geboren en getogen in Eeklo OF woont intussen in Eeklo of heeft er lange tijd gewoond (20 jaar of meer). De kandidaat hoeft op het moment van de ridderslag dus niet noodzakelijk een stadsgenoot te zijn.
  2. Er wordt noch positief, noch negatief gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd en religie.
  3. De kandidaat krijgt in Eeklo een algemene waardering voor zijn/haar inzet omdat deze de stad op socio-cultureel vlak ten goede komt/kwam. De kandidaat bereikt hiermee een breed publiek.
  4. De kandidaat is een persoon waar Eeklonaars trots op zijn, ongeacht of deze actief onze stad in de kijker plaatst.
  5. De  kandidaat kan wegens zijn/haar professionele talent(en) in aanmerking komen. De voorwaarde is dat de kandidaat zijn/haar eigen professionaliteit overstijgt waardoor Eeklo en/of de gemeenschap belangrijk voordeel wordt verschaft.
  6. De kandidaat kan een persoon zijn die Eeklo uitdraagt naar het Meetjesland en (ver) daarbuiten. Dit kan via performances, een product, een handeling, etc.
  7. De kandidaat wordt verkozen binnen de huidige tijdsgeest.
  8. De kandidaat voert geen actief politiek mandaat uit op het moment van de ridderslag. 
  9. Er wordt telkens één ridder gekozen. De vereniging staat op de uniciteit van de ridderorde.

Sfeerbeelden uit de ridderslag van Petra Van Belleghem - 2023

De toekomstige ridder wacht op de ridderslag

 De heraut verwelkomt en nodigt uit

De nar brengt het verhaal van de herbakker

               De voorstelling en laudatio                                                                                         De ridderslag                                                                        een staande ovatie van het publiek