Antoine De Boever

DE OORSPRONG VAN KVVV-EEKLO

Begin 1967 bracht Antoine De Boever enkele vrienden samen om een toeristisch project te realiseren. Hij wilde de toren van de Sint-Vincentiuskerk toegankelijk maken voor het publiek dat er een prachtig uitzicht zou hebben over de omliggende streek. Op de eerste vergadering van het Torencomité in mei 1967 in de Gouden Leeuw op de Markt in Eeklo waren er aanwezig: e.h. Georges Buyck, Antoine De Boever, Roger Leloup, Antoine Pieters en Etienne Lampaert.

Met toelating van onderpastoor Buyck werd besloten tot een grondige opkuis van de klokkenruimte en de grote ruimte daaronder voor de eventuele inrichting van een klein museum. Enkele zaterdagen stak het comité gewapend met vegers en borstels de handen uit de mouwen. De galmgaten in de toren werden afgesloten met kiekenvlecht (kippengaas) om de duiven buiten te houden en talloze emmers duivenmest werden naar beneden gehaald. Om het werk wat lichter te maken werden nog een paar vrienden aangesproken: Romano Tondat, Frans De Lange en Noël Arlequeeuw maakten de kuisploeg volledig. Deze zeven vrienden waren de aartsvaders van de VVV.

In juni 1967 kon de toren opengesteld worden voor de eerste bezoekers die daar graag vijf frank voor overhadden. Heel lang heeft dit liedje echter niet geduurd, want de Kerkfabriek (en deken Ulenaers) stelde zijn veto, maar als compensatie kreeg het Torencomité 20 000 frank voor de geleverde opkuis.

In 1968 veranderde het Torencomité zijn naam in Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer vzw, een organisatie die overgewaaid was uit Nederland en zich beperkte tot toerisme. De statuten van VVV-Eeklo verschenen in het Staatsblad van 18 april 1968. Ook Lucien Lampaert, Cyriel Van De Bouchaute en erevoorzitter Leon Minne behoorden tot de stichtende leden. Antoine De Boever was voorzitter.

De VVV ontwikkelde veel meer dan toeristische initiatieven en opende kort daarop een heemmuseum in de vroegere Tekenschool (Academie voor Schone Kunsten) op de bovenverdieping van de Stadsschool in de Raamstraat. Veel materiaal hiervoor werd geleverd door het echtpaar Minne-Vermast en bijeengezameld door Antoine de Boever en Romano Tondat.

Ook in dat jaar werd de Orde van den Eeclooschen Herbacker ingesteld. Op het eerste Ridderfeest van 2 oktober 1968 in Hotel De Groenen Boomgaard in de Koning Albertstraat werden Lucien Lampaert, Cyriel Van De Bouchaute, schepen Coppieters, burgemeester Goethals en George E Spittael tot ridder geslagen.

De jaren daarop kenden een uitbreiding van bestuurders: 1969: Willy Hamerlynck, Erik De Smet en Guido Van Bastelaere; 1970: Aimé De Walsche; 1972: Staf De Roo, Omer Mussche en Amedé Vertenten (later voorzitter); 1977: Chris De Crop, Hubert Pauwels en Paul Van de Woestijne; 1978: Johan Van Hyfte (later voorzitter). Wij zouden die leden uit de zeventiger jaren misschien onze pioniers kunnen noemen.

Na het overlijden van haar man in 1972 werd Marie-Louise Minne-Vermast erevoorzitster.

Tot daar de beginjaren van V.V.V.-Eeklo, nu Koninklijke VVV, drie V’s die staan voor Verwelkomen, Verfraaien, Verankeren.

Als meest duidelijk en blijvend bewijs van ons bestaan, vermelden wij met fierheid: het behoud van het Leen, de Vredesbeiaard op het stadhuis, de Orde van den Eeclooschen Herbacker en aankleding van Lotjen.

ETIENNE LAMPAERT

Kerstdag 2020

Etienne Lampaert, medestichter van onze vereniging.
Etienne overleed op 23 maart 2021.

Maak jouw eigen website met JouwWeb